Sarajevo Data Science Day
17OCT

Sarajevo Data Science Day

Thu, Oct 17, 2019 at 7:00 AM - 3:00 PM

Međunarodni centar za djecu i omladinu - Sarajevo, Fe
17 Kemala Kapetanovića, 71000 Sarajevo

Tags